Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa niezamieszkała)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik
 5. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik
 6. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – NZ – zabudowa wielolokalowa)

 1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 4. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik
 5. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik
 6. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik