Informujemy, że z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne.

 

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.