Wiemy, jak ważne jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, dlatego też aktywnie uczestniczymy w edukacji naszych mieszkańców.

Nasz program edukacyjny kierowany jest do różnych grup społecznych. Chcemy uświadamiać naszych mieszkańców, dzieci oraz młodzież, wykorzystując przy tym przeróżne narzędzia edukacyjne, m.in. szkolenia, gry, konkursy, publikacje drukowane.

Celem prowadzonych przez nas akcji jest wzrost świadomości oraz zdolności naszego społeczeństwa do zmiany przyzwyczajeń i odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych.