Od dnia 01.07.2013 roku wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zobowiązani są do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!
Od dnia 01.07.2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w zakładce ZASADY WPŁAT i WYSOKOŚĆ OPŁAT.

Informacja telefoniczna: 76 746 80 77/78/79/95