Wykaz aktów prawa krajowego dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poszczególne zakładki aktów prawnych zawierają najważniejsze regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.