Wykaz aktów prawa lokalnego dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin

 • Uchwała nr XLIII/324/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 kwietnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XXXV/260/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XXX/213/21 Rady Miejskiej w Lubinie. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XVI/111/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę XI/79/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Pobierz dokument

Uchwały dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • Uchwała nr XXXV/261/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę XVI/113/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Pobierz dokument
 • Uchwała nr XVII/121/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę XVI/113/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Pobierz dokument
 • Uchwała nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Pobierz dokument

Uchwały dotyczące usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XXXV/262/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę XI/77/19 w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XVI/112/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę XI/77/19 w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę XI/77/19 w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz dokument
 • Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz dokument

Uchwała dotycząca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 • Uchwała nr LII/365/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Pobierz dokument
 • Uchwała nr XXXV/263/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Pobierz dokument
 • Uchwała nr XVI/114/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Pobierz dokument


Uchwały dotyczące górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Uchwała nr XLIII/323/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz dokument
 • Uchwała nr XV/106/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę XI/75/19 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz dokument
 • Uchwała nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pobierz dokument

Uchwały dotyczące zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi

 • Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania czystości i porządku Pobierz dokument
 • Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Pobierz dokument

Uchwały dotyczące postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • Uchwała nr XXIV/169/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2021 r.  zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XXIII/166/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 lutego 2021 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Pobierz dokument
 • Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r.   w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz dokument

Uchwała dotycząca określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

 • Uchwała nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Pobierz dokument