Od dnia 01.07.2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych bedących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Sposoby złożenia deklaracji:

  • w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1 - pokój nr 304, II piętro,
  • przesyłając pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin,
  • składając za pośrednictwem platformy ePUAP.
Od dnia 01.07.2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązują nowe formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.