Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (typ deklaracji – Z)

  1. Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
  3. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik
  4. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik
  5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

 

Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (typ deklaracji – M)

  1. Informacje o sposobie wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik
  3. Załącznik A – zapotrzebowanie na pojemniki i worki na odpady komunalne. Pobierz plik
  4. Załącznik B – obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. Pobierz plik
  5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik