Aplikacja
"Kiedy
wywóz"

Pobierz
Segregacja odpadów

Segregacja
odpadów

Sprawdź jak robić to efektywnie z pożytkiem dla środowiska i portfela.

Poznaj zasady

Harmonogram
odbioru 2021

Aktualne harmonogramy wywozu odpadów dla Gminy Miejskiej Lubin.

Pobierz harmonogramy

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Sprawdź, które odpady możesz oddać do punktu selektywnej zbiórki PSZOK.

zobacz więcej

Kalkulator
opłat

Wylicz swoje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

oblicz koszt
Opłaty za wywóz

Deklaracje
i formularze

Złóż deklarcaję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

przeglądaj