Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Światowy Dzień ochrony Środowiska- 5 czerwca 2024

05-06-2024 02:15
Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywają się od ponad pół wieku w ponad 100 krajach na całym świecie, również w Polsce. Celem jest przybliżenie społeczeństwu kwestii związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, między innymi poprzez promowanie ekologicznego stylu życia. „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re: Generacją (#GenerationRestoration)” to hasło przewodnie święta w 2024 roku.

Miasta zajmują mniej niż 1% powierzchni Ziemi, jednakże mieszka w nich większość mieszkańców naszej planety. Każdy zielony obszar śródmiejski stanowi cenny składnik natury. Urbanizacja wypiera te tereny, jednakże każdy z nas może przyczynić się do dbania o środowisko.

Poniżej prezentujemy kilka zasad, których warto przestrzegać każdego dnia:

1.      Segreguj odpady:

Segregacja odpadów to ważny element recyklingu, który istotnie wpływa na budowanie gospodarki. Niesie za sobą wiele zalet takich jak:

·         ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska,

·         mniej odpadów na składowiskach to mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska,

·         lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych,

·         poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.

2.      Używaj toreb wielorazowego użytku.

3.      Podejmuj świadome wybory już podczas zakupów.

4.      Używaj ekologicznych środków czystości.

5.      Zanim coś wyrzucisz- pomyśl, w jaki sposób można wykorzystać surowce dając im drugie życie.

6.      Ograniczaj zużycie prądu.

7.      Promuj dbanie o środowisko.

8.      Ogranicz zużycie papieru i plastiku.

9.      Jeśli masz taką możliwość- uprawiaj rośliny wabiące zapylacze.

10.  Dbaj o otoczenie- nie zaśmiecaj.

Pamiętajmy! Dbanie o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas.