Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację?

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nową deklarację należy złożyć, gdy:

  • zmieniła się liczba mieszkańców,
  • zmieniły się dane zawarte w deklaracji np. nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, itp.
  • nieruchomość, na którą była złożona deklaracja przestanie być zamieszkiwana.

Dla nieruchomości, na których w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane), a powstają odpady komunalne nową deklarację należy złożyć, gdy:

  • zmianie ulega ilość lub wielkość pojemników na odpady,
  • zmieniły się dane zawarte w deklaracji np. nazwa firmy, adres do korespondencji, itp.
  • na nieruchomości, na której złożona była deklaracja działalność przestanie być prowadzona.

Nową deklarację wypełnia się podobnie jak pierwszą. W części „D" należy zaznaczyć powód złożenie deklaracji oraz wskazać datę kiedy zaszła zmiana, która spowodowała ponowne złożenie deklaracji.

Nową deklarację należy złożyć w ciągu 10 dni od momentu zaistnienia zmiany podstawy ustalenia wysokości opłaty (np. zmieniła się liczba zamieszkałych osób, lub zaistniała potrzeba zmiany ilości lub pojemności pojemników lub na nieruchomości nie są już produkowane odpady).

Należy złożyć deklarację w terminie 10 dni od dnia kiedy nieruchomość przestała być zamieszkiwana lub też przestały powstawać odpady. Należy ją wypełnić w taki sam sposób jak poprzednio składaną deklarację uwzględniając aktualny adres do korespondencji. W części „D” należy zaznaczyć powód złożenia deklaracji i wprowadzić  datę zaistnienia zmiany.
W części „F” w pozycji „Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami" należy wpisać „0".

Gdy po złożeniu deklaracji okaże się, że dane w niej zostały błędnie podane, wówczas należy złożyć korektę deklaracji. Razem z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie.

Należy wypełnić w taki sam sposób jak deklarację, którą chcemy skorygować. W części „B" należy zaznaczyć poz. 3 korekta deklaracji.