Kto musi podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów od 1 kwietnia?

Każdy przedsiębiorca, który obecnie ma złożoną deklarację dla nieruchomości niezamieszkałej (druk w kolorze niebieskim oznaczony symbolem NZ).

Nie, takie nieruchomości pozostają w gminnym systemie gospodarki odpadami na dotychczasowych zasadach.

Tak, nadal będzie obowiązywała już złożona deklaracja.

Nie. Wszystkich obowiązuje ustawa, która nakłada obowiązek pełnej segregacji w pięciu pojemnikach.

Nie. Wszystkich obowiązuje minimalna częstotliwość odbioru odpadów wskazana w regulaminie. Dla odpadów zmieszanych i BIO jest to raz w tygodniu, dla pozostałych raz na dwa tygodnie.

Z wybraną przez siebie firmą, która ma uprawnienia do odbioru odpadów w Lubinie. Lista takich firm dostępna jest na stronie urzędu miasta oraz na stronie odpady.lubin.pl. Ponadto, zainteresowane firmy już prowadzą akcję promocyjną i informacyjną o swoich usługach.