Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

0 zł

Kalkulator opłat obowiazujących po 01.07.2020 r. - Wylicz swoje opłaty

Potrzebujesz pojemniki na odpady zmieszane o łącznej minimalnej pojemności 0 m 3 . Dobierz pojemniki na odpady tak, aby osiągnąć minimalną wymaganą pojemność.

Odpady zmieszane

Pojemnik o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.24 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.36 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.66 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.1 m3 podaj stawkę w zł / msc
Kontener na odpady zmieszane o poj. 6 m3 podaj stawkę w zł / msc
Kontener na odpady zmieszane o poj. 8 m3 podaj stawkę w zł / msc
Kontener na odpady zmieszane o poj. 12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 3 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 5 m3 podaj stawkę w zł / msc

Papier

Pojemnik o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Worek o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.24 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.1 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 2.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 3 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 5 m3 podaj stawkę w zł / msc

Tworzywa sztuczne i metale

Pojemnik o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Worek o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.24 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.1 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 2.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 3 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 5 m3 podaj stawkę w zł / msc

Szkło

Pojemnik o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Worek o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.24 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.1 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 2.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 3 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 5 m3 podaj stawkę w zł / msc

Bio odpady

Pojemnik o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Worek o poj. 0.12 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 0.24 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik o poj. 1.1 m3 podaj stawkę w zł / msc
Pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane o poj. 1.5 m3 podaj stawkę w zł / msc

Ilości oraz pojemności pojemników na odpady selektywnie zbierane zostaną dobrane wg. potrzeb właściciela nieruchomości przez firmę odbierającą odpady
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i niezamieszkałej.