Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Lubinie objętych gminnym systemem zajmuje się EkoPartner Recykling Sp. z o. o. w Lubinie

EkoPartner Recykling Sp. z o. o. w Lubinie prowadzi działalność w Lubinie z zakresu przetwarzania odpadów.

Domeną firmy jest:

  • zbiórka i transport odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych
  • unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów
  • segregacja surowców wtórnych
  • edukacja ekologiczna

Więcej informacji o Spółce na stronie:  ekopartner-recykling.pl

Biuro Obsługi Klienta 

EkoPartner Recykling Sp. z o. o.
ul. Zielona 3
59-300 Lubin

e-mail: bok.lubin@grupaecon.pl 
tel.: 572 021 121

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00.