W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości oraz mieszkańcom dostępu do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych uruchomiona została DARMOWA aplikacja "Kiedy wywóz".

Kiedy Wywóz to harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie. Oprócz aktualnej listy terminów odbioru odpadów oraz harmonogramów pracy PSZOK aplikacja udostępnia także możliwość informowania MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o nieprawidłowościach realizowania zbiórki odpadów przez firmę wywozową.

Najważniejsze funkcje aplikacji:

  • udostępnianie harmonogramów odbioru z nieruchomości różnych typów odpadów komunalnych (np. papier, szkło, tworzywa, BIO, zmieszane, itp.),
  • udostępnianie harmonogramu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK),
  • możliwość oceny jakości usług świadczonych przez firmę wywozową (e-mail ze zdjęciem do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie).
  • informowanie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie o „odpadach niczyich”. Jeśli zauważysz tego typu problem wystarczy zrobić zdjęcie, a aplikacja Kiedy Wywóz sama określi lokalizację odpadów i umożliwi Ci przesłanie odpowiedniego e-maila ze zdjęciem.

Aplikacja jest dostępna ZA DARMO w sklepach AppStore  oraz Google Play.

Można z niej korzystać na wszystkich smartfonach działających pod kontrolą systemów iOS i Android.