Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

18 marca- Światowy Dzień Recyklingu

18-03-2024 12:00
Recykling jest procesem, który ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów. Każdego dnia podejmując decyzje o tym, w jaki sposób pozbywamy się śmieci powinniśmy pomyśleć o tym, że nasze wybory mogą wpłynąć na całe otoczenie.

Recykling jest procesem, który ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów. Każdego dnia podejmując decyzje o tym, w jaki sposób pozbywamy się śmieci powinniśmy pomyśleć o tym, że nasze wybory mogą wpłynąć na całe otoczenie.

Segregacja odpadów ma sens, ponieważ odpady nadające się do recyklingu stanowią cenne surowce, które mogą zostać ponownie a nawet i wielokrotnie wykorzystane.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, co oznacza, że można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Warto o tym pomyśleć, zanim wyrzucimy szklane opakowanie do pojemnika na odpady zmieszane.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej, można je zatem ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Plastik może być też przetwarzany na chociażby odzież, namioty, plecaki czy buty.

Segregowanie odpadów z papieru pozwala nam ratować drzewa poprzez zmniejszenie ilości ich wycinki i powtórne wykorzystanie surowców poddanych recyklingowi.

Recykling zmniejsza szkodliwy wpływ na środowisko. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk.

Ponowne wykorzystanie odpadów to także coraz bardziej popularny trend- jedynym ograniczeniem dotyczącym tego co zrobimy z wydawałoby się niepotrzebnymi już przedmiotami jest jedynie nasza wyobraźnia.

Każdy z nas może być zaangażowany w proces recyklingu, a tym samym dbać o nasze wspólne dobro. Bądź świadomy! Segreguj!