Zobacz, jak w proty sposób wypełnić deklarację drogą internetową.

Aby wypełnić deklarację interaktywną należy:

 1. Wybrać typ deklaracji.
  Dla nieruchomości na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
  deklaracja interaktywna typu M
  INFORMACJE O SPOSOBIE WYLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY


   Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
  deklaracja interaktywna typu Z

  INFORMACJE O SPOSOBIE WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 2. Wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby MPWiK (pokój 304)

Aby wypełnić e-deklarację należy:

 1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP).
 2. Wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Podpisać deklaracje profilem zaufanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP).
 2. Wypełnić wniosek o założenie profilu.
 3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Załóż profil

Szczegółowe informacje na stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal/