Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Zmiany od 1 marca dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej!

16-02-2022 10:30

‼Uwaga! Zmiany od 1 marca dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej‼

♻Od dnia 1 marca nowym obowiązkiem mieszkańców zabudowy jednorodzinnej będzie naklejenie odpowiedniego kodu na worek do selektywnej zbiórki odpadów. Informacja skierowana jest do osób deklarujących worek, jako sposób odbioru odpadów na nieruchomości. Worki bez przypisanego kodu nie zostaną odebrane. Otrzymany kod kreskowy należy umieścić w miejscu widocznym, umożliwiającym jego odczyt przy odbiorze odpadów.

♻Każda nieruchomość jednorodzinna zostanie wyposażona w naklejki w postaci kodów kreskowych przypisanych indywidualnie do posesji oraz rodzaju odbieranego odpadu. Koperty z kodami zostaną dostarczane do Państwa skrzynek pocztowych.

Wprowadzone zmiany przyniosą wiele dobrego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin. Biorąc pod uwagę współczesne standardy w zakresie organizowania usług obioru odpadów oraz postęp technologiczny Gmina zwraca szczególną uwagę na:

🌿 Dbałość o czystość i porządek na terenie gminy, unikanie zalegania odpadów lub kierowania ich do niewłaściwego strumienia

🌿 Wpłynięcie na osiąganie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

🌿 Uwzględnienie szeroko rozumianych aspektów środowiskowych oraz stale podwyższanych standardów ekologicznych