Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Zasady postępowania z ZSEE

08-07-2020 12:33
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o elektroodpadach, które zaliczamy do niebezpiecznych i nie wolno wyrzucać ich do odpadów zmieszanych. Można je oddać do PSZOK lub w sklepach, kupując nowy sprzęt.

Wiecej w poniższej infografice.