Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

WAŻNA INFORMACJA

10-03-2023 08:00
Uprzejmie przypominamy, iż przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór selektywnie zbieranych odpadów z podziałem na 5 frakcji (zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw i bioodpadów) z firmą wpisaną do odpowiedniego rejestru.

Wykaz firm świadczących usługi w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie. W celu umożliwienia sprawnej weryfikacji wykonania obowiązku zawarcia umowy bez konieczności przeprowadzenia kontroli prosimy o przesyłanie kopii umów na adres: umowy@odpady.lubin.pl. Wszelkie zmiany dotyczące m.in. rozwiązania umowy, bądź zmiany podmiotu odbierającego odpady komunalne, również prosimy kierować pod wyżej wskazany adres.