Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Utylizacja liści i gałęzi, czyli jesienne porządki w ogrodzie.

04-11-2022 10:00
Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów przydomowych, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Zielonej w Lubinie. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż w PSZOK nie są przyjmowane odpady powstałe w wyniku prac porządkowych ogródków działowych.