Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Sezon grzewczy

28-01-2022 10:30
Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. Wszystko w związku z problemem zanieczyszczenia powietrza, a świadomość negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska.

♻️Czy zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach?

♻️Czy wiemy, że jest to proceder niezgodny z prawem?

 

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią, która od kilku lat prowadzona jest przez Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”, której celem jest uświadamianie społeczności, że spalając plastik, nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu. Im mniej odpadów tworzyw sztucznych trafi do domowych kotłów i pieców, tym więcej ma szansę trafić do recyklingu i zyskać drugie życie, jako materiał do produkcji nowych, użytecznych artykułów.

 

‼️Pamiętajmy, że razem możemy więcej, zadbajmy o siebie i nasze środowisko‼️