Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODOWISKA

30-05-2023 12:45
5 czerwca 2023 r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Środowiska. W tym roku bliżej przyjrzymy się zanieczyszczeniom środowiska wywołanym przez tworzywa sztuczne.

 Plastik stwarza ogromnie zagrożenie dla zwierząt, przyrody i człowieka. Zniszczenia wywołane przez szalejącą nadprodukcję tworzyw sztucznych i ich cykl życia są nieodwracalne.

Jednakże pomimo tak ogromnej skali tego problemu, globalna produkcja tworzyw sztucznych nadal trwa.

Co zatem musimy zrobić, aby powstrzymać galopujący problem? Najlepiej zamknąć obieg dla produktów z tworzyw sztucznych.

Wszystkich chętnych między godziną 11:00 a godz. 12:30 w najbliższy poniedziałek tj. 05 czerwca 2023 zachęcamy do odwiedzenia Ogrodu Zoologicznego w Lubinie, gdzie  pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. czekać będą z drobnymi upominkami.

Każde takie wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych.