Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

SEZON GRZEWCZY I JEGO WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA

15-12-2023 08:00
Czy zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach? Czy wiemy, że jest to proceder niezgodny z prawem?

Spalając plastik, nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu. Im mniej odpadów tworzyw sztucznych trafi do domowych kotłów i pieców, tym więcej ma szansę trafić do recyklingu i zyskać drugie życie, jako materiał do produkcji nowych, użytecznych artykułów.

 

‼️Pamiętajmy, że razem możemy więcej, zadbajmy o siebie i nasze środowisko‼️