Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

Nie pal odpadów zielonych - kompostuj!

19-10-2020 11:53
Zakaz spalania odpadów zielonych.

Dział Edukacji Ekologicznej przypomina, że odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie), kuchenne, biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania poprzez gromadzenie w brązowych pojemnikach lub workach i przydomowych kompostownikach, bądź przekazywanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dlatego spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest niedopuszczalne, a my zachęcamy do kompostowania.