Aktualności

Od grudnia, w Lubinie wywozem odpadów będzie zajmować się firma EKOPARTNER Recykling.

Już w listopadzie pojemniki zostaną wymienione na nowe.

Nie trzeba zmieniać dotychczasowych deklaracji!

Segreguj śmieci ! Bądź EKO !!!

EKOPARTNER RECYKLING ! Odpowiedzialnie za środowisko !

Nie pal odpadów zielonych - kompostuj!

19-10-2020 11:53
Zakaz spalania odpadów zielonych.

Dział Edukacji Ekologicznej przypomina, że odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie), kuchenne, biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania poprzez gromadzenie w brązowych pojemnikach lub workach i przydomowych kompostownikach, bądź przekazywanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dlatego spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest niedopuszczalne, a my zachęcamy do kompostowania.