Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ ELEKTROŚMIECI

28-10-2022 10:30
Październik to m-c , kiedy obchodzimy międzynarodowy dzień bez elektrośmieci. Święto to powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Odpowiedzialności Producentów Odpadów Elektronicznych. Oficjalnym organizatorem działań w Polsce jest ElektroEko – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, działająca przy wsparciu Centrum UNEP GRID -Warszawa. W Polsce 13 października 2022 po raz piąty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci!

„Nieważne jak małe, do recyklingu się nadaje” – tak brzmiało hasło tegorocznej edycji.

Co roku produkujemy ogromne ilości elektrośmieci na całym Świecie, ale niestety tylko część z nich trafia do recyklingu. 

W skali świata mniej niż 20% elektroodpadów jest formalnie poddawanych recyklingowi.

Produkcja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wzrasta z każdym rokiem. Niestety, nadal wielu ludzi w nielegalny sposób pozbywa się zużytego sprzętu AGD i RTV. Elektrośmieci o mniejszych gabarytach zazwyczaj lądują w zwykłym koszu, natomiast te większe – wywożone są np. do lasów. Nierzadko również – stare sprzęty przetrzymywane są w piwnicach, czy na strychu.

Nie każdy wie, jak postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie.

Święto to, ma na celu propagowanie idei właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak również promowanie prawidłowych nawyków związanych z pozbywaniem się elektrośmieci.

Zmieńmy nasze przyzwyczajenia i zacznijmy w sposób prawidłowy postępować z elektrośmieciami, organizując zbiórki czy oddając zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne do punktów zbierania.

Właściwa segregacja i recykling elektroodpadów pozwoli nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także w pełni wykorzystać potencjał elektroodpadów.

Odpady elektryczne posiadają w swoim składzie substancje niebezpieczne, takie jak np. kadm, rtęć, brom, azbest, freon, które mogą przenikać do powietrza, wód gruntowych i gleby negatywnie wpływając nie tylko na środowisko naturalne, ale także na zdrowie i kondycję człowieka. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe gospodarowanie nimi. Dzięki takim działaniom - elektroodpady trafią do firm odzysku, gdzie pozyska się z nich wszystkie materiały i surowce, które można ponownie wykorzystać.

Na świecie wytwarzanych jest ponad 50 milionów ton elektroodpadów rocznie, a prognozy wskazują, że bez zmiany dominujących wzorców produkcji i konsumpcji globalna ilość elektroodpadów może wynieść 75 milionów ton w 2030 roku i wzrosnąć do 111 milionów ton w roku 2050.

Wierzymy, że to coroczne wydarzenie, skłoni do refleksji, a w konsekwencji przyczyni się do podniesienia poziomu recyklingu elektrośmieci i wzrostu świadomości konsumentów.

Pamiętajmy również, że elektroodpady przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubinie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.