Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 08:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

LAS TO NIE ŚMIETNIK

31-08-2022 10:30
Wakacje, piękna pogoda… zachęcają nas do spędzania czasu na łonie natury. Idealnym rozwiązaniem na kontakt z przyrodą jest spacer po lesie. Przemierzanie leśnych szlaków przynosi wiele korzyści. Koi nasze nerwy, pomaga nam się odstresować i zrelaksować. Nie trzeba daleko jechać, by odpocząć od codzienności i poobcować z naturą. Szkoda tylko, że tak wiele osób zostawia po sobie przykre „pamiątki” w postaci śmieci, nie zdając sobie sprawy z tego, że poza tym, iż negatywnie wpływają one na wizerunek krajobra

Podstawowym zagrożeniem spowodowanym przez dzikie wysypiska jest zwiększenie prawdopodobieństwa pożarów,  ponieważ wiele z wyrzucanych śmieci uważa się za łatwopalne.

Nielegalne składowanie śmieci może przyczynić się do skażenia wód powierzchniowych, gruntowych, w tym często wody pitnej, poprzez dostawanie się nieodpowiednich substancji do gleby.

Odpady podrzucane do lasów uwalniają trujące substancje do atmosfery, a także sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia bakterii.

Z powodu ludzkiej niefrasobliwości bardzo cierpią zwierzęta.

Dbanie o czystość w lasach jest również bardzo kosztowne. Z roku na rok Lasy Państwowe przeznaczają na wywóz śmieci coraz to większe pieniądze. Uprzątnięcie terenów leśnych staje się także bardziej czasochłonne.

Lasy Państwowe informują, że każdego roku usuwanych jest z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych.

Okres rozpadu poszczególnych surowców jest bardzo długi . Warto zatem wyrobić w sobie nawyk zabierania śmieci z lasu. Przyniesie to wiele korzyści dla świata przyrody i dla nas samych.

Odpady wyprodukowane przez nas „ponadprogramowo” natomiast, zamiast wywozić do lasów  tworząc dzikie wysypiska możemy oddać do PSZOK-u.

Wszystko co przynosimy ze sobą do lasu powinniśmy wynieść z powrotem. Skoro w jedną stronę mogliśmy nieść pełne opakowania, to wracając możemy wziąć je ze sobą puste. Są one zdecydowanie lżejsze.

Coraz częściej w lasach montuje się  fotopułapki i kamery.  Funkcjonariusze przeprowadzają regularne kontrole podmiejskich lasów. My również możemy kontrolować siebie nawzajem.

Za zaśmiecanie lasów grożą kary grzywny. Zastosowanie w takich przypadkach znajduje przede wszystkim art. 162 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że kara finansowa może wynieść do 5 tys. zł. Jeżeli natomiast w celu pozbycia się odpadów osoba wjechała autem musi liczyć się z jeszcze jedną grzywną w podobnej wysokości. Zatem za podjechanie samochodem do lasu i wyrzucenie tam odpadów grozi kara do 10 tys. zł.

Jednak, to nie wszystkie konsekwencje, z którymi muszą liczyć się ci, którzy nie bacząc na nikogo i na nic, zaśmiecają polskie lasy. W przypadku zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach grozi kara więzienia do lat 5-iu, co regulują przepisy Kodeksu karnego w art. 182.

Lepiej w takim razie dwa razy zastanowić się, czy śmieciowa eskapada do lasu faktycznie się kalkuluje.

Pamiętajmy, że w lesie wszystko żyje w pełnej harmonii, więc nie ma tu miejsca na śmieci.

Kto, jak nie my - mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubin zadba o nasze okoliczne lasy.