Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

INFORMACJA

21-07-2022 10:30
W związku z apelem Głównego Inspektora Pracy dot. pracy podczas występujących w Polsce upałów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie informuje, iż w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury, w okresie występowania wysokich temperatur odpady komunalne będą odbierane w godzinach nocnych z wyłączeniem frakcji szkła, których odbiór odbywać się będzie bez zmian. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.