Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW

26-11-2022 08:00
W tym roku w Europie dzień bez zakupów przypada na 26 listopada. W Polsce pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2003 roku i cieszą się coraz większa popularnością. Inicjatywa stanowi protest przeciwko zbędnym zakupom oraz nadmiernej konsumpcji w krajach wysoko rozwiniętych.

Nieustanne kupowanie i gromadzenie dóbr ponad rzeczywiste potrzeby przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego i nadmiernego wykorzystania zasobów, a przy okazji produkcji śmieci.

Każda rzecz, którą kupujemy, wymaga bowiem zużycia surowców naturalnych oraz energii, a także powoduje powstanie zanieczyszczeń powietrza, gleby, czy wód gruntowych i powierzchniowych. Nie można przy tej okazji pominąć masowej produkcji odpadów, które w dużej mierze stanowią odpady nieulegające biodegradacji. W zastraszającym tempie przybywa śmieci - kupujemy coraz więcej i co za tym idzie - produkujemy coraz więcej odpadów.

Ruszając na zakupy należy pamiętać, że każdy nasz zakup ma wpływ na stan środowiska naturalnego, a najlepszym sposobem na pohamowanie galopującego problemu jest ograniczenie ich ilości. Warto więc kupować świadomie i odpowiedzialnie. Dobrze planujmy zakupy. Robiąc listę zakupów warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję?

Nadmierna konsumpcja ciągnie za sobą wiele poważnych konsekwencji i stanowi globalny problem.

Ważne jednak, by święto bez kupowania nie było jednorazowym wydarzeniem, ale przyczyniło się do zmiany postaw życiowych i szerszego spojrzenia na współczesny system wartości, jak również zwrócenia uwagi na stan środowiska naturalnego.

Dzień ten powinien być doskonałą okazją do spędzania czasu z najbliższymi i powinien skłaniać do refleksji nad nadmiernym kupowaniem często niepotrzebnych przedmiotów.