Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

22-04-2022 08:00

Dzień  Ziemi to doskonały czas na promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie i budowania wspólnej odpowiedzialności.

Zespół Szkół nr 2 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie w ramach stałej współpracy z MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie postanowił zrobić dobry gest w kierunku naszej ziemi i naszego miasta.

22 kwietnia 2022 uczniowie klasy 2 AL Zespołu Szkół nr 2 pod opieką A. Żukrowskiej-Witek i D. Ajanidasa uprzątnęli wyznaczone części parków oraz skwerów na terenie miasta Lubin.

Zaangażowani w akcję uczestnicy na zakończenie swojej sumiennej i wielogodzinnej pracy otrzymali drobne upominki przekazane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie. Największą satysfakcję jednak sprawił widok czystych okolic miasta i świadomość, że sami dokonali czegoś dla natury.

Przypomnijmy, że w ramach Światowego Dnia Ziemi wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę  z tego, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i to od nas zależy jej przyszłość.