Aktualności

‼Uwaga! Zmiany od 1 marca dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej‼

Nowym obowiązkiem mieszkańców zabudowy jednorodzinnej będzie naklejenie otrzymanego kodu kreskowego na worek do selektywnej zbiórki odpadów. Informacja skierowana jest do osób deklarujących worek, jako sposób odbioru odpadów na nieruchomości. Odpady bez przypisanego kodu nie zostaną odebrane. 

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu

18-03-2022 08:00

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu.

Recykling stanowi jedną z podstawowych metod ochrony środowiska. Większość wytwarzanych przez nas odpadów niestety nie ulega rozkładowi naturalnemu, co prowadzi do zalegania w naszym środowisku nawet przez wiele lat w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dlatego też, tak ważną funkcję pełni codzienna segregacja odpadów, umożliwiając przy tym odzyskanie znacznej części odpadów i przekazanie do ponownego wykorzystania. Światowy Dzień Recyklingu ustanowiony został, aby rozwijać w społeczeństwie świadomość, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność dla zabezpieczenia przyszłości naszej planety.

‼️Tego dnia szczególnie uświadamiamy sobie jakie znaczenie dla nas jak i dla środowiska ma segregacja odpadów, recykling oraz jakie korzyści niesie za sobą odzyskiwanie surowców.

Każdego roku wyrzucamy ok. 2 miliardy ton odpadów, z czego w Europie jedynie 30% podlega recyklingowi! ♻️

Recykling to codzienne decyzje, które z czasem stają się naszym nawykiem.  Żyjmy więc w zgodzie z naturą - segregujmy wytwarzane odpady, zrezygnujmy z używania jednorazowych naczyń, plastikowe butelki zamieńmy na te wielokrotnego użytku, a zakupy róbmy w sposób świadomy. Dzięki temu uda nam się wspólnie zapewnić lepsze jutro przyszłym pokoleniom‼️