Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

16-10-2023 08:00
13 października 2023 MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie we współpracy z AG-Eko oraz TVL Sp. z o.o. z okazji „Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci” zorganizowało zbiórkę elektroodpadów.

Każdy, kto postanowił wziąć udział w akcji i oddać elektroodpady nie tylko pozbył się niepotrzebnych, zalegających sprzętów, ale również przyczynił się do poprawy jakości naszego środowiska.

W zamian za przekazany zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wszyscy, którzy przybyli na parking przy MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie otrzymali drobne upominki takie jak wrzosy, lunch boxy, magnesy na lodówkę czy balony.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W krótkim czasie udało nam się zebrać 350 kg elektroodpadów.

Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy gminy miejskiej Lubin we własnym zakresie mogą przekazać do PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie. Ponadto, w każdą pierwsza  sobotę miesiąca pod supermarketem KAUFLAND prowadzona jest zbiórka elektroodpadów. Pełny wykaz podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz na naszej stronie internetowej www.odpady.lubin.pl w zakładce odbiór odpadów.

Dzięki organizacji takich akcji pragniemy promować zachowania proekologiczne oraz ponieść świadomość ekologiczną w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami dzięki prawidłowej segregacji.