Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 08:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

16-09-2022 08:00
W trzeci weekend września jak co roku odbędzie się międzynarodowa kampania „Sprzątanie Świata”. Ma ona na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Tegoroczne hasło 29 akcji brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

„Niestety statystyki pokazują, że śmieci w naturze jest coraz więcej. Zeszłoroczna Akcja zakończyła się wynikiem ponad 400 ton odpadów zebranych w trzeci weekend września w całej Polsce. Ten wynik pokazuje, że bezrefleksyjnie i bez troski o naszą wspólną Ziemię porzucamy śmieci w lasach, parkach i na plażach” – mówi Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji. „Jest nas do tego sprzątania coraz więcej o czym świadczy liczba ponad 300 tysięcy Uczestników sprzątających w ubiegłorocznej edycji Sprzątania świata. Ale czy o to chodzi, aby sprzątać? Absolutnie nie! W naszej Akcji chodzi o to, aby szerzyć idee nieśmiecenia, przekonywać do troski o środowisko, segregować domowe odpady. Jednym słowem zmieniać codzienne nawyki na te dobre dla naszej Planety” – dodaje Mikosza.

Data Sprzątania Świata została wyznaczona nie przez przypadek na koniec września. Po okresie wakacyjnym zauważyć można ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej.

Od 16 do 18 września zachęcamy wszystkich do zbiorowego sprzątania śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania promując przesłanie i działanie by nie śmiecić i segregować odpady. Celem kampanii jest przede wszystkim dotrzeć do tych, którzy śmiecą, bo nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to, aby śmiecący przestali śmiecić.

Nie zapomnijmy, że Ziemia to nasz wspólny Dom i to my musimy  niego zadbać!