Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie informuje klientów, iż piątek, tj. 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla Spółki. Nieczynny również będzie PSZOK znajdujący się przy ul. Zielonej 1.

03-01-2022 07:06
MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie informuje klientów, iż piątek, tj. 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla Spółki. Nieczynny również będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się przy ul. Zielonej 1. Zgłoszenia dotyczące odbioru odpadów prosimy kierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady na terenie Gminy Miejskiej Lubin - Ekopartner Recykling Sp. z o.o. pod numerem telefonu 572 021 121.