Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

INFORMACJA

26-10-2022 08:00
Informujemy, że z dniem 02 listopada 2022 roku zostanie otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie. Jednocześnie zawiadamiamy, iż obecny PSZOK będzie czynny na dotychczasowych zasadach do dnia 31 października 2022 roku.
Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu  Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny od wtorku do soboty w godzinach od 08:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.