Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 08:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

INFORMACJA

15-09-2022 02:00
Informujemy, iż w piątek, 16.09.2022 PSZOK przy ul. Zielonej zostanie ponownie otwarty. Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: - odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane, - elektroodpady, - opony, - odpady biodegradowalne.