Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

Dzień 1-go listopada

29-10-2020 11:43
Dział Edukacji Ekologicznej przypomina o prawidłowej segregacji odpadów powstających podczas porządkowania cmentarzy.

Pamiętając o swoich bliskich i zapalając znicze uczmy się troszczyć o środowisko wyrzucając liście czy zwiędłe kwiaty do pojemnika na BIO, natomiast wypalone znicze z wkładami parafinowymi i sztuczne kwiaty do pojemnika na odpady zmieszane. Więcej informacji poniżej…