Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

DZIEŃ DŁUGU EKOLOGICZNEGO

28-07-2022 08:00
Od dziś wszyscy żyjemy na kredyt! W tym roku 28 lipca obchodzimy dzień długu ekologicznego.

Dzień długu ekologicznego to dzień, w którym ludzkość wykorzystała zasoby naturalne Ziemi szybciej niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne naszej planety. Oznacza to, że przez resztę roku Polacy korzystać będą z rezerw zasobów Ziemi.

Dzień długu ekologicznego wyliczany jest indywidualne dla poszczególnych krajów i jego data jest ruchoma.

Nasze rosnące zapotrzebowanie na zasoby i usługi ekosystemowe przekraczają możliwości Ziemi.

Niestety z każdym rokiem dzień wykorzystania rezerw wypada coraz wcześniej.

W ostatnich latach na całym świecie, również i w naszym kraju, podejmowane są wysiłki zmierzające do realizacji postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym zakładające zmianę wzorców produkcji i konsumpcji, odpowiedzialne generowanie odpadów oraz przyjęcie strategii, które będą skutkowały radykalnym obniżeniem emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach gospodarki.

Jakie skutki niosą za sobą dotychczasowe zachowania?

Są to m.in.:

- smog,

- efekt cieplarniany,

- dziura ozonowa,

- kwaśne deszcze,

- globalne ocieplenie,

- topnienie lodu,

- podniesienie poziomu wód,

- wzrost ilości ścieków domowych, przemysłowych i rolniczych.

Zachowanie dotychczasowego tempa doprowadzi do wymarcia do końca wieku min. 30% gatunków ssaków, gadów i płazów. Zachwieje to całym ziemskim ekosystemem.

Dług ekologiczny możemy zmniejszyć poprzez m.in. zalesianie, zarybianie, recykling, wprowadzając w życie strategie ochrony ekosystemów i klimatu poprzez redukując o połowę globalne emisje gazów cieplarnianych do roku 2030 i osiągając neutralność klimatyczną do 2050 r.

Przestańmy przekraczać kolejne granice wytrzymałości planety i już dziś zmieńmy nasz stosunek do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Ograniczmy narodowe egoizmy i wypracujmy kompromis, który może przyczynić się do zatrzymania spirali ekologicznego zadłużenia i uchroni Ziemię od nadciągającej katastrofy.