Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

11-05-2022 08:00

11 maja obchodzimy Dzień bez Śmiecenia. World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów, współdziałających w ramach inicjatywy "Europejski Eko-Parlament Młodzieży" ProEurope zrzeszającej kilkadziesiąt zielonopunktowych organizacji odzysku, a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol.

To już 16 edycja kampanii w Polsce, prowadzona przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Założeniami tej kampanii jest potrzeba prawidłowej segregacji w naszych domach, bo tu rozpoczyna się recykling. Domowe odpady to przede wszystkim cenne surowce wtórne, które można przetwarzać minimalizując przy tym szkodliwy wpływ na środowisko.

Zdajmy sobie sprawę, że każdy odpad tak naprawdę może stać się surowcem, jeśli tylko zostanie odpowiednio posegregowany. Zatem, pierwsi zróbmy krok w kierunku ekologii.

Co roku Dzień bez Śmiecenia odbywa się pod innym hasłem. Edycja 2022 odbywa się pod hasłem "Jakość ma znaczenie". Jest to nawiązanie do jakości surowców, powstających z odpadów. Aby uzyskać surowiec jak najlepszej jakości, podmioty, do których trafiają odpady powinni otrzymywać je odpowiednio posegregowane i niezanieczyszczone szkodliwymi substancjami. Im jakość surowca jest wyższa, tym niższe będą koszty, a przede wszystkim oszczędzimy energię, wodę.

Oto 10 zasad kultury segregacji:

  1. Przetworzenie ma znaczenie;

  2. Zgniecenie ma znaczenie;

  3. Odkręcenie ma znaczenie;

  4. Oznaczenie ma znaczenie;

  5. Opróżnienie ma znaczenie;

  6. Rozłożenie ma znaczenie;

  7. Przynoszenie ma znaczenie;

  8. Rozróżnienie ma znaczenie;

  9. Zabrudzenie ma znaczenie;

  10. Wyrzucenie ma znaczenie.

 

 

Celem akcji jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Należałoby przy tym zwrócić uwagę na to, jak „nadać odpadom drugie życie”. Niestety, śmieci nie możemy uniknąć, ale można je ograniczyć tak, by jak najwięcej surowców mogło być ponownie wykorzystanych, z korzyścią dla środowiska.