Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

DZIEŃ BATERII

18-02-2023 08:00
Chyba nikomu nie trzeba przypominać jak wielkie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt stwarzają baterie, a w szczególności zawarte w nich toksyczne metale ciężkie. W związku ze zbliżającym się Dniem Baterii przypadającym na 18 lutego 2023 należałoby bliżej przyjrzeć się temu problemowi.

Zużyte baterie, to odpady niebezpieczne,  których nie należy wrzucać do zbiorczych pojemników na śmieci. Nie stosowanie się do tej zasady ma ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zarówno wody, powietrza, jak i gleby, ale również niesie za sobą konsekwencje prawne w postaci kary grzywny. Niepotrzebne już ogniwa należy składować oddzielnie od pozostałych odpadów.

Co zatem robić ze zużytymi bateriami? Jak się ich pozbyć?

W pierwszej kolejności należałoby wymienić Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK, Lubin ul. Zielona 1), gdzie mieszkańcy Lubina mogą zostawiać niepotrzebne baterie. Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych znajdą Państwo w zakładce PSZOK na naszej stronie internetowej - https://www.odpady.lubin.pl/PSZOK. Ponadto możemy je umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, które coraz częściej spotkać można w sklepach, szkołach, urzędach czy centrach handlowych.

Stamtąd trafiają one do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem, ewentualnie unieszkodliwianiem. Tam poddawane są różnym procesom, dzięki którym pozyskuje się materiały nadające się do ponownego wykorzystania.

Zadbajmy o naszą planetę i o swój portfel i odpowiednio segregujmy niebezpieczne baterie.