Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

Co zrobić z choinką po świętach?

03-01-2024 08:00
Choinki traktowane są jako odpady wielkogabarytowe. Odbierane są one raz w tygodniu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej www.odpady.lubin.pl. Na terenie Gminy Miejskiej Lubin drzewka odbierane będą oddzielnym transportem nie później niż kolejnego dnia roboczego od daty wyznaczonej w harmonogramie. Ponadto w ramach opłaty można we własnym zakresie oddać choinkę do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej 1.