Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

Co należy zrobić ze zużytymi oponami?

03-11-2020 11:38
W dzisiejszych czasach kwestie związane z dbaniem o środowisko naturalne nabierają nowego, silniejszego znaczenia. Jednym z produktów, które mogą przyczynić się do znacznego zanieczyszczenia atmosfery, są opony samochodowe.

Istnieje kilka sposobów "pozbycia się " starych opon. Przy okazji wymiany ogumienia na nowe, warsztaty oferują możliwość oddania zużytego ogumienia do utylizacji lub dostarczenie opon we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej informacji...