Aktualności

 

‼UWAGA!


Informujemy, iż z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie.

Przed planowanym przyjazdem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz uzupełnienie i podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Informujemy, iż nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 16:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.‼

 

5 CZERWCA Światowy Dzień Ochrony Środowiska

03-06-2022 08:00

Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy co roku 5 czerwca od 1972 roku. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla podkreślenia znaczenia stanu środowiska przyrodniczego, dobrostanu ludzi i rozwoju ekonomicznego Planety.

Obecnie święto to jest obchodzone w 100 krajach na całym świecie.

Jaki jest cel obchodów tego święta? Jest nim mianowicie uświadomienie głównych problemów ekologicznych naszych czasów oraz zachęcenie do poszukiwania na nie rozwiązań. Zainteresujmy się problemami eksploatacji zasobów naturalnych, niezrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Chyba każdy wie, że warto dbać o środowisko i praktykować ekologiczne zachowania.

 

Potrzeba odbudowy zdegradowanych ekosystemów nigdy nie była większa niż teraz, a przecież od tego, w jakim są stanie, zależy przyszłość naszej planety i nas samych.

Dla naszego przetrwania – powinniśmy zrobić wszystko, by naprawić nasze relacje z przyrodą.

Postarajmy się zatem znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów globalnych, przed którymi stoimy, zarówno na skalę globalną, jak i w lokalnych społecznościach, zaczynając od nas samych.

 

Przypomnimy kilka zasad, które warto wdrożyć podczas codziennych czynności:

  • Segreguj śmieci i ograniczaj korzystanie ze zbędnych opakowań (zwłaszcza plastikowych);
  • Wymieniaj żarówki na energooszczędne;
  • Ogranicz zużycie papieru, korzystając częściej z form elektronicznych niż papierowych wydruków;
  • Wyrzucając puste opakowania, zgniataj je uprzednio i odkręcaj nakrętki z butelek;
  • Korzystaj z umiarem z energii elektrycznej i inwestuj w energię odnawialną;
  • Jedz żywność wytworzoną lokalnie, która powstała w sposób przyjazny dla środowiska;
  • Zamieniaj samochód na rower lub komunikację miejską;
  • Tam, gdzie to tylko możliwe – zamieniaj podróż samolotem na pociąg;
  • Używaj produktów ekologicznych do codziennych porządków.