Aktualności

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

18 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Baterii

18-02-2022 10:30

♻️Baterie stały się nieodłączną częścią naszego życia towarzysząc nam w codziennym funkcjonowaniu. Każdego dnia wykorzystujemy sprzęty wymagające źródła napięcia zasilającego w czynnościach, w których nie posiadamy dostępu do gniazdka. Baterie przyczyniają się także do poprawy jakości życia np. zasilając czujniki gazu i dymu, a także zdrowia np. wspomagając działanie aparatu słuchowego czy rozrusznika serca. Dobre baterie wyróżniają takie zalety, jak długa żywotność, wysoka wydajność, niska cena oraz jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

♻️Pamiętajmy jednak o tym, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z baterią, kiedy przestaje nam już służyć w życiu codziennym. Jedna mała guzikowa bateria potrafi skazić metr sześcienny środowiska naturalnego.

 

‼️Po zużyciu baterii nie wyrzucajmy ich do odpadów zmieszanych, ale przekażmy do dedykowanych kontenerów. Baterie zawierają trujące metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm czy nikiel. Oddając zużyte baterie do przeznaczonych w tym celu punktów zbiórki (np. PSZOK – Lubin, Zielona 1), chronisz środowisko naturalne ‼️