Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Lubina funkcjonuje PSZOK, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

 • Tworzywa sztuczne
 • Papier i tekturę
 • Szkło opakowaniowe
 • Metal
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo max. 6 m3
 • Opony - jednorazowo max. 4 szt.
 • Odpady zielone - jednorazowo max. 720 l
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne - jednorazowo max. 2 m3
 • Odpady powstające w wyniku przyjmowania leków i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (np. igły, strzykawki).

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Harmonogram pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Miejskiej Lubin w 2022 roku.

 • poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 12.00
 • wtorek, czwartek - 12.00 - 16.00
 • sobota - 8.00 - 13.00

Adres PSZOK - ul Zielona 1, 59-300 Lubin