Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Lubinie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie.

MPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie utworzono uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 grudnia 1995 r. Od 25 lat działa na rynku usług komunalnych na terenie miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Dynamiczny rozwój Spółki w ostatnich latach jej działalności zaowocował wzrostem jakości świadczonych usług, co przełożyło się na zwiększenie liczby klientów oraz rozszerzenie zakresu działania poza teren Gminy Miejskiej Lubin.

Domeną firmy jest:

  • zbiórka i transport odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych
  • unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów
  • segregacja surowców wtórnych
  • edukacja ekologiczna

Więcej informacji o Spółce na stronie: www.mpo.lubin.pl

Biuro Obsługi Klienta 

ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin

e-mail: mpo@mpo.lubin.pl
tel.: 76 724 99 40

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.